OpenFox מתבססת על רתימת מהפכת הקוד הפתוח לטובת פתרון צרכי הידע של ארגונים. בעשורים האחרונים הופכות יכולות חסרות תקדים לנחלת הכלל על בסיס פעילות קהילות מפתחים וחברות בעלות גישה מקדמת קהילה. יכולות אלו מצויות הן בעולם הפלטפורמות (למשל בתחום השרתים) והן בהיבטי האפליקציות עצמן. על בסיס זה, ניתן להוזיל באופן דרמטי את עלויות הפיתוח, ולמצוא ללקוח את המערכת המספקת התאמה מירבית לצרכיו. הדוקומנטציה מאפשרת גם התאמה פשוטה וחיבור של מערכות תואמות כדי להגיע להתאמה מירבית לצורך הייחודי. השילוב של מהפכת הקוד הפתוח עם מהפכת הענן מאפשר יישום של קוד מתקדם עם חומרה מן המעלה הראשונה בעלויות נמוכות מאוד באופן יחסי. אמצעים שלפני עשור ויותר היו מצויים רק בידי חברות גדולות, ניתנים היום להנגשה לכל צורך ולכל דורש.

האתגר בפיתוח על בסיס קוד פתוח שונה מפיתוח קלאסי. אנו נדרשים לסקור ולאתר את המערכות הרלוונטיות, ללמוד ולהתנסות ביכולותיהן, ולפתח על גבי המערכת הנתונה את הפתרון הרצוי. זו הליבה של החשיבה השועלית שמתחברת עם חשיבה שועלית ברמת המענה הארגוני הנדרש.

המערכות ש-OpenFox אוהבת

בין המערכות הרבות בהן עשינו שימוש בשנים האחרונות ניתן למנות את המערכות הבאות:

אפליקציות

  • מערכת MediaWiki ליצירת מערכות ויקי ארגוניות
  • מערכת LimeSurvey המפעילה סקרי רשת מורכבים
  • מערכת WordPress המהווה פלטפורמת אתרים ובלוגים גמישה
  • Ghost – מערכת בלוגים רזה ופשוטה
  • NextCloud – מערכת גמישה לניהול כלל הידע הארגוני בענן
  • מערכות לניהול קשרי לקוחות: SugarCrm, Vtiger ועוד

פלטפורמות

  • מערכת ElasticSearch – המערכת המתקדמת בעולם לפתרונות חיפוש וניהול דאטה בקוד פתוח
  • PanDoc – פלטרפורמה להמרת טקסטים ומסמכים
  • שירותי ענן (Amazon Web Services ו-Google Cloud)