Fennec (בעבר – Kwiki) היא מערכת לניהול ידע בארגונים שפותחה על ידי OpenFox. המערכת מבוססת על תוכנת מדיה-ויקי (התוכנה עליה מבוססת ויקיפדיה) אשר עברה התאמות על ידי צוות OpenFox לטובת התאמה מירבית לצרכים של ניהול ידע בארגונים.

חבילת Fennec כוללת מערכת ותהליך מלווה, המאפשר להגיע להישגים מהירים (Quick wins) בעלויות ארגוניות נמוכות באופן יחסי.

תכונות מרכזיות

המערכת תומכת בתהליכי ניהול הידע בארגון, מיצירת הידע ועד להנגשה, שליפה וייצוא.
תשתית לפיתוח ידע משותף:

  • מערכת פשוטה לשימוש – עריכה זמינה ופשוטה במחשב ובמובייל.
  • זמינה מכל מקום ובכל מצב (ייצוא פשוט של תכנים להדפסה, PDF, ושיתוף ברשתות חברתיות / דוא"ל וכו').
  • תמיכה בתבניות ידע שונות לטובת תמיכה בכלים בהם עושה שימוש צוות העובדים.
  • יכולות חיפוש מתקדמות – חיפוש מתקדם, כולל בתוך קבצי PDF וכיוב'.
  • תשתית מושלמת לעריכה שיתופית – תמיכה בצוות יוצרי ידע רחב ללא חשש מפגיעה בידע
  • מערכת יציבה ומאובטחת – המערכת נחשבת למערכת יציבה מאוד ומאובטחת.
  • מגוון הרחבות המאפשרות התאמה מירבית לצרכי הארגון

הנגשה של הידע לצרכים הפנימיים והחיצוניים:

  • ארגון הידע באופן היררכי – בניית עץ קטגוריות ומבנה פורטלים שיאפשר ניווט מושכל בין התכנים השונים.
  • ארגון רשתי-שטוח – האצת החיבוריות בין פריטי הידע לטובת יצירת מארג ידע אחוד שניתן לנוע בו מפריט אחד לשני באופן רציף.
  • ניהול קבצים ומדיה – תמיכה בהטמעה של קבצי מדיה מסוגים שונים, ופריטי מדיה מרחבי הרשת.

להרחבה