השועל פועל מהנחת מוצא הצופה שהתכנון ישתבש במהלך הדרך ויהיה צורך לשנותו.

ד"ר צבי לניר, פנקס הכיס של השועל

חשיבה שועלית היא גישה המקדמת פתרונות יצירתיים על בסיס שימוש בתחומי ידע והבנות הנראים במבט ראשון כבלתי קשורים. החשיבה השועלית עומדת בניגוד לחשיבה הקיפודית הרווחת, המבקשת את הפתרון בהעמקה מתחת לפנס, באותו תחום שבו מצויה הבעיה.

מקורות המושג

מי שהטמיע את המושג שועל מול קיפוד היה ההוגה ישעיה ברלין אשר ניתח במסה שפרסם תחת השם "הקיפוד והשועל" את הספרות הרוסית כמחולקת לסופרים קיפודיים ושועליים. ברלין נשען על משל של ההוגה היווני ארכילוקוס מן המאה ה-7 לפני הספירה לפיו "השועל יודע דברים רבים, אך הקיפוד יודע דבר אחד גדול".

בשנים האחרונות הפכו מושגי הקיפוד והשועל לרעיון נפוץ בתחום הניהול והחשיבה הארגונית-אסטרטגית. הקיפוד תואר כמומחה המבין לאשרו תחום אחד, ואילו השועל כמי שחושב באופן בין-תחומי. על פי צבי לניר החשיבה השועלית הכרחית לטובת התמודדות בעולם הסבוך של המאה ה-21, מאחר ורק כך ניתן לייצר היתוך של תחומי ידע שונים ולייצר פתרונות רעננים לאתגרים החדשים. באופן דומה, ההוגה האמריקאי פיליפ טטלוק חקר את הייתרון של חשיבה שועלית בתחום הההערכה וצפי.

חשיבה שועלית ב-OpenFox

OpenFox מתמחה ביישום פתרונות ייחודיים לארגונים על בסיס מערכות קוד פתוח. כל פרויקט שלנו משלב בין הבנות מתחומי החשיבה הארגונית, חוויית המשתמש, וגישות לניהול ידע, לצד חשיבה פתוחה על המערכות הטכנולוגיות הרלוונטיות לפרויקט. לאחר סריקה של מערכות רבות, אנו מתאימים את המערכת ללקוח באופן מיטבי. גם מהלך ההתאמה מתרחש בגישה שועלית לאור עקרונות מגישת ה-Agile המאפשרים מימוש מהיר של מוצר ראשוני מספק (UVP) ולאחר מכן מעגלי משוב קצרים עם הלקוח לטובת טיוב המוצר.