איטרציה (בעברית: חִזְרוּר) היא סיבוב פיתוח קצר שמטרתו לקדם את המוצר מנקודה לנקודה. מושג האיטרציה הוא מרכזי במתדולוגיית הפיתוח האג'ילית, המבוססת על אוסף של איטרציות לקידום המוצר שבפיתוח. למעשה, האיטרציה היא לבנת הזמן הבסיסית של התהליך האג'ילי. כל מעגל מכיל תהליך שלם, הכולל תכנון, פיתוח, פידבק משתמשים, תיקונים, ותכנון של המעגל הפיתוחי הבא.

לקריאה נוספת

  • Iterations, מתוך אתר Scaled Agile, Inc.
  • Using Both Incremental and Iterative Development – מאמר קצר העוסק באופן שבו ניתן לשלב מתודולוגיה איטרטיבית (מעגלית וקצרה) עם מתודולוגיה אינקרמנטלית (ישירה ומתמשכת).